กำลังสงสัยใช่ไหมว่า เพราะอะไร จึงต้องอบรมเซฟตี้การติดตั้งและตรวจสอบนั่งร้าน และถ้ามีประสบการณ์ในการติดตั้งนั่งร้านมาบ้างแล้ว จำเป็นต้องเข้าอบรมด้วยหรือไม่ ซึ่งก็ขอตอบเลยว่าจำเป็นอย่างแน่นอน โดยเฉพาะคนที่ทำงานในที่สูง และต้องทำงานเกี่ยวข้องกับการใช้นั่งร้านบ่อยๆ โดยมีเหตุผลที่ต้องอบรมดังนี้

>>หลักสูตรอบรมการติดตั้งและตรวจสอบนั่งร้าน คืออะไร?

Related image

1.เพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยง        Image result for ความปลอดภัยนั่งร้าน                        

การทำงานในที่สูง ไม่ว่าจะทำงานอะไร ย่อมมีความเสี่ยงทั้งสิ้น โดยเฉพาะหากเป็นการทำงานบนนั่งร้านด้วยแล้ว เพราะนั่งร้านเป็นเพียงโครงสร้างที่ถูกติดตั้งขึ้นมาเพื่อใช้งานเพียงชั่วคราวเท่านั้น รากฐานของนั่งร้านจึงมีความแข็งแรงไม่มากพอ และเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายของผู้ใช้งานและผู้คนที่อยู่บริเวณรอบข้างของนั่งร้านได้ ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นที่จะต้องเข้ารับการอบรมความปลอดภัย ในการทำงาน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และสามารถติดตั้งนั่งร้านได้อย่างแข็งแรงปลอดภัยมากขึ้น โดยเฉพาะความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบนั่งร้านก่อนการใช้งาน เพราะหากพลาดเพียงนิดเดียว ก็อาจอันตรายถึงชีวิตได้ ดังนั้นไม่ว่าคุณจะมีประสบการณ์ในการติดตั้งนั่งร้านมาหรือไม่ ก็ควรเข้าอบรมเพื่อเป็นการเช็คตัวเองด้วย ว่าคุณติดตั้งนั่งร้านได้ถูกวิธีและเป็นไปตามมาตรฐานแล้วหรือยัง ทั้งนี้ควรปลอดภัยไว้ก่อนจะดีที่สุด

>>ใครที่ต้องอบรมหลักสูตรการติดตั้งและตรวจสอบนั่งร้านบ้าง

2.มีอุบัติเหตุจากการใช้งานนั่งร้านบ่อยImage result for อุบัติเหตุจากการใช้งานนั่งร้านบ่อย

หากฟังข่าวอยู่เป็นประจำ คุณจะพบว่ามีข่าวอุบัติเหตุและอันตรายจากการทำงานที่เกิดจากนั่งร้านเยอะมาก ซึ่งนั่นก็มักจะมีสาเหตุมาจากการไม่มีความรู้มากพอ ทำให้นั่งร้านที่ติดตั้งไม่เป็นไปมาตรฐาน ขาดความแข็งแรง จนก่อให้เกิดอุบัติเหตุในขณะใช้งานได้ง่าย โดยยกตัวอย่างอุบัติเหตุจากการใช้นั่งร้านที่ไม่ได้มาตรฐานดังนี้

  • นั่งร้านพังลงมา ทำให้ผู้ที่อยู่บนนั่งร้านตกลงมาได้รับบาดเจ็บ เกิดจากการที่รากฐานของนั่งร้านไม่มั่นคงแข็งแรงมากพอ การใช้วัสดุที่ไม่ได้มาตรฐาน และติดตั้งไม่ดีจึงทำให้นั่งร้านพังได้ง่าย
  • พลัดตกลงจากนั่งร้าน เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้บ่อยมาก โดยมีสาเหตุมาจากการที่ราวกันตกไม่แข็งแรง ลืมหรือละเลยการติดตั้งราวกันตก รวมถึงการที่นั่งร้านหลวมคลอนไปมา ก็ทำให้เสี่ยงต่อการพลัดตกลงมาได้เช่นกัน
  • นั่งร้านพังลงมาโดนคนที่อยู่บริเวณรอบข้างจนได้รับบาดเจ็บ มีสาเหตุอย่างเดียวกับตัวอย่างแรก

นอกจากนี้การติดตั้งนั่งร้านไม่ดี ก็จะทำให้ของที่นำขึ้นไปตั้งไว้ตกลงจากนั่งร้าน จึงต้องเสียเวลากับการเก็บและเอาขึ้นไปไว้บนนั่งร้านใหม่อีกด้วย ซึ่งก็จะทำให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้ามากขึ้นไปอีก

3.กฎหมายบังคับให้ต้องอบรมImage result for กฎหมายบังคับให้ต้องอบรม

ตามกฎหมายพระราชบัญญัติความปลอดภัย พ.ศ.2554 มาตรา 16 และ พ.ร.บ. ความปลอดภัย พ.ศ.2551 ข้อ 95 ได้บังคับว่าผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน จะต้องเข้ารับการอบรม Safety First หลักสูตรการติดตั้งและตรวจสอบนั่งร้าน เพื่อการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย ทั้งยังมีข้อกำหนดของกฎหมายที่ได้ระบุไว้ให้ผู้ที่ติดตั้งนั่งร้านต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดด้วย เช่น นั่งร้านต้องมีราวกันตก 90-110 เซนติเมตร ต้องมีบันไดลาดเอียงไม่เกิน 45 องศา ห้ามทำที่ยึดโยงเข้ากับหอลิฟท์ เป็นต้น โดยการเข้าอบรมจะมีการสอนเกี่ยวกับกฎหมายอย่างครบถ้วน เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจ และไม่ปฏิบัติในการติดตั้งนั่งร้านที่เป็นการขัดต่อกฎหมายนั่นเอง

4.มีความผิดถ้าไม่อบรมImage result for ใส่กุญแจมือ

ผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับที่สูงและต้องใช้นั่งร้าน แต่ไม่ได้เข้ารับการอบรม จะถือเป็นความผิดที่ต้องได้รับโทษ โดยเฉพาะนายจ้างที่ละเลยไม่จัดให้ลูกจ้าง ผู้บริหาร หรือหัวหน้างานได้รับการอบรมหลักสูตรการติดตั้งและตรวจสอบนั่งร้าน ซึ่งจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

จะเห็นได้ว่าการอบรม Safety Training หลักสูตรการติดตั้งและตรวจสอบนั่งร้าน มีความสำคัญและจำเป็นอย่างมาก ดังนั้นจึงควรเข้ารับการอบรม ทั้งผู้ที่ทำงานในที่สูงที่ต้องเกี่ยวข้องกับการใช้นั่งร้าน โดยจำเป็นต้องได้รับการอบรมตั้งแต่นายจ้างไปจนถึงผู้บริหาร ลูกน้อง และหัวหน้างานเลยทีเดียว ทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยและการติดตั้งนั่งร้านอย่างถูกต้อง ได้มาตรฐานนั่นเอง

เนื้อหาเพิ่มเติม ที่น่าสนใจ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.