การอบรม Safety Training หลักสูตรการติดตั้งและตรวจสอบนั่งร้าน เป็นการอบรมความปลอดภัย ในการทำงานเพื่อความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการติดตั้งนั่งร้านที่ถูกต้อง และได้มาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานทั้งต่อตนเอง ผู้ร่วมงาน และผู้อื่น โดยผู้ที่ควรเข้ารับการอบรม ก็มีดังนี้

>>หลักสูตรอบรมการติดตั้งและตรวจสอบนั่งร้าน คืออะไร?

1.ผู้ที่ทำงานก่อสร้างImage result for ผู้ที่ทำงานก่อสร้าง

คนที่ทำงานก่อสร้าง จะต้องใช้นั่งร้านอยู่เสมอ เพราะต้องทำงานในที่สูงซึ่งต้องใช้นั่งร้านเป็นตัวช่วย โดยเฉพาะผู้ที่รับก่อสร้างตึกหลายชั้นขึ้นไป ดังนั้นกลุ่มคนที่ทำอาชีพแบบนี้ ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะนายจ้าง ผู้จัดการ หัวหน้า หรือจะเป็นลูกน้อง ก็จำเป็นต้องเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น ทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยไว้ก่อนนั่นเอง

2.ผู้ที่ทำงานเป็นช่างไฟImage result for ผู้ที่ทำงานเป็นช่างไฟ

บุคคลที่ทำงานเป็นช่างไฟ มักจะต้องทำงานในที่สูงซึ่งต้องใช้นั่งร้านเป็นตัวช่วยในการทำงานด้วยเช่นกัน เนื่องจากจะต้องขึ้นต่อวงจรไฟฟ้า หรือเดินสายไฟตามบนฝ้าเพดานในอาคารต่างๆ ทำให้มีความเสี่ยงต่ออันตรายสูงมาก ทั้งความเสี่ยงจากกระแสไฟฟ้า และความเสี่ยงจากการตกจากที่สูงเลยทีเดียว เพราะฉะนั้นช่างไฟควรเข้ารับการอบรม Safety First  การติดตั้งและตรวจสอบนั่งร้าน เพื่อให้สามารถติดตั้งนั่งร้านได้อย่างถูกต้องมากขึ้น และช่วยลดความเสี่ยงลงได้ในระดับหนึ่งอีกด้วย

>>ทำไมต้องอบรมหลักสูตรการติดตั้งและตรวจสอบนั่งร้าน

3.วิศวกรผู้ควบคุมงาน

Image result for ผู้ควบคุม วิศวกร

ถึงแม้ว่าวิศวกรผู้ควบคุมงาน จะไม่ได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง แต่ก็ควรมีความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งและตรวจสอบนั่งร้านด้วยเช่นกัน เพราะในการควบคุมดูแลงาน วิศวกรจะต้องทำหน้าที่ในการออกแบบ ตรวจสอบแก้ไขทุกปัญหาที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะในส่วนของการดูแลควบคุมพนักงานก่อสร้างให้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยที่สุด ทั้งนี้วิศวกรอาจจะต้องทำการออกแบบนั่งร้านให้เหมาะกับการใช้งาน และควบคุมการตรวจสอบนั่งร้านก่อนใช้งานจริงด้วย ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องเข้ารับการอบรมเซฟตี้อย่างยิ่ง

4.บุคคลทั่วไปที่สนใจ

Image result for ผู้ควบคุม วิศวกร

นอกจากบุคคลที่ทำงานในที่สูงหรือทำงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับนั่งร้านแล้ว บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจก็สามารถเข้าอบรมหลักสูตรการติดตั้งและตรวจสอบนั่งร้านได้เช่นกัน เพราะอย่างน้อยก็ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนั่งร้านมากขึ้น ซึ่งหากในอนาคตต้องทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน การที่มีความรู้อยู่บ้างแล้ว ก็จะทำให้คุณได้เปรียบและสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง ลดความเสี่ยงอันตรายจากการทำงานได้นั่นเอง

การอมรมหลักสูตรการติดตั้งและตรวจสอบนั่งร้าน ไม่ว่าใครก็สามารถเข้ารับการอบรมได้ แต่ผู้ที่ต้องทำงานเกี่ยวกับนั่งร้านและทำงานในที่สูง ควรจะเข้ารับการอบรมมากที่สุด เพื่อให้สามารถใช้งานนั่งร้านได้อย่างปลอดภัยและติดตั้งนั่งร้านให้ได้มาตรฐานมากขึ้น เพราะฉะนั้นไม่ควรมองข้ามการอบรมหลักสูตรนี้เป็นอันขาด

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.