การอบรมหลักสูตรการทำงานบนที่สูงอย่างปลอดภัย เป็นการอบรม Safety training ที่ให้ความเข้าใจอย่างถูกต้องในการทำงานบนที่สูง รวมถึงการทราบและตระหนักถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นเพื่อระมัดระวังตัวจากความเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย จากการทำงานดังกล่าว ดังนั้น ใครบ้างที่ควรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรนี้ เราไปดูกันเลย

>>หลักสูตรการทำงานบนที่สูงอย่างปลอดภัย คืออะไร

1.นายจ้างหรือผู้ที่ควบคุมบนความสูง Image result for หัวหน้างานทำงานที่สูง                         

นายจ้างหรือผู้คุมงาน โดยต้องเป็นผู้ควบคุมหลักในการวิเคราะห์ วางแผน ออกแบบ การทำงานบนที่สูงอย่างเด่นชัด การวางแผนและออกแบบที่ถูกหลักจะเป็นการป้องกันอุบัติเหตุขั้นต้นที่มีประสิทธิภาพ และช่วยให้มองเห็นภาพรวมของการทำงานบนที่สูงอย่างปลอดภัย นอกจากนี้ สำหรับนายจ้าง ต้องพิจารณาว่าการทำงานบนที่สูงอย่างปลอดภัย จะต้องมั่นใจว่า

  • งานทั้งหมดที่ทำในระดับความสูงต้องได้รับการวางแผนและการจัดการอย่างเหมาะสม
  • มีการประเมินความเสี่ยงสำหรับงานทั้งหมดที่ดำเนินการในระดับความสูง
  • ใช้อุปกรณ์การทำงานที่เหมาะสม
  • คนที่ทำงานที่ระดับความสูงต้องมีความสามารถเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
  • อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานที่ความสูง ล้วนต้องได้รับการตรวจสอบและบำรุงรักษาอย่างเหมาะสม
  • มีการควบคุมความเสี่ยงจากพื้นผิวที่มีเปราะบางหรือแตกหักได้ง่าย

2.ผู้รับเหมาหรือเจ้าของโรงงาน Image result for ผู้บริหารฝรั่ง

ตามกฎหมายที่ระบุอย่างชัดเจนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการทำงานบนที่สูงอย่างปลอดภัย เพื่อป้องกันความผิดพลาดและการปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด ผู้รับเหมาหรือเจ้าของโรงงาน ต้องคำนึงอยู่เสมอว่า ชีวิตของผู้ปฏิบัติงานนั้น มีความสำคัญที่สุด และการทำงานอย่างราบรื่น จะส่งผลโดยรวมต่อประสิทธิภาพการทำงาน ดังนั้น จึงต้องเข้ารับการอบรมเพื่อช่วยในการตัดสินใจและกำหนดวิธีการที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการทำงาน

>>ทำไมต้องอบรมหลักสูตรการทำงานบนที่สูงอย่างปลอดภัย

3.ผู้ที่ต้องการเป็นครูฝึกอบรมด้านการทำงานบนที่สูงอย่างปลอดภัยImage result for ครูฝึกอบรมความสูง

บุคคลที่ต้องการเป็นครูฝึกด้านการทำงานบนที่สูงอย่างปลอดภัย จะต้องเข้าใจหลักการทั้งหมดอย่างถ่องแท้ รวมถึงมีความแม่นยำในขั้นตอนการปฏิบัติงานและกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปถ่ายทอดให้ผู้เรียนคนอื่น ๆ ได้ทราบและสามารถนำไปใช้งานจริงได้

4.บุคคลทั่วไปImage result for คนอังกฤษ

บุคคลทั่วไปที่ใฝ่รู้ หากคุณต้องการแสวงหาความรู้ด้านการทำงานบนที่อยู่อย่างปลอดภัย ก็ย่อมสามารถทำได้เช่นกัน เพราะหลักสูตรดังกล่าวให้การอบรมแก่ผู้ที่อยากเรียนรู้ อยากศึกษาเพื่อเกิดเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานบนที่สูงในภายภาคหน้า ซึ่งการอบรมจะเน้นความรู้ความเข้าใจรอบด้านอย่างครบถ้วน เริ่มตั้งแต่ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้น อุปกรณ์ การวางแผน การวิเคราะห์ กฎหมาย ตบท้ายด้วยการฝึกปฏิบัติจริง ซึ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถอย่างยิ่ง ดังนั้น ผู้ที่อยากมีความรู้ด้านนี้จึงไม่ควรพลาดการอบรมหลักสูตรการทำงานบนที่สูงอย่างปลอดภัยอย่างเด็ดขาด

จะเห็นได้ว่าการอบรมหลักสูตรการทำงานบนที่สูงอย่างปลอดภัยมีใครบ้าง ไม่เพียงแค่ผู้ทำงานด้านนี้หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องเท่านั้น หากแต่ผู้คนทั่วไปที่อยากมีความรู้ ความสามารถด้านนี้ก็ย่อมเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านนี้ได้เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะคนที่ทำงานรูปแบบดังกล่าว หากไม่เข้ารับการอบรม นอกจากจะเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตค่อนข้างสูงแล้ว ยังมีความผิดตามกฎหมายอีกด้วย ดังนั้น มาเข้ารับการอบรมหลักสูตรเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและเพื่อความถูกต้องตามกฎหมายกันเถอะ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.