การทำงานกับปั้นจั่น มาพร้อมความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายกว่าการนั่งทำงานออฟฟิศธรรมดาทั่วไป เนื่องจากงานลักษณะดังกล่าว มาพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์อย่างปั้นจั่นที่จะต้องทำหน้าที่คอยดึงขึ้น-ลง และรองรับน้ำหนักของสิ่งของที่หนักมากๆ ซึ่งคนที่ทำงานด้านนี้จึงจำเป็นจะต้องศึกษาเรียนรู้และมีทักษะในการปฏิบัติงานอย่างช่ำชอง เพราะหากปฏิบัติงานโดยที่ไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ อาจก่อให้เกิดความพลาดพลั้งจนทำให้อุปกรณ์เครื่องมือได้รับความเสียหาย และหนักสุดคือ อาจส่งผลเสียต่อชีวิตได้ด้วยนั่นเอง เราไปดูกันเพิ่มเติมว่าทำไมจึงต้องเข้าอบรมหลักสูตรการทำงานกับปั้นจั่น

>>หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานกับปั้นจั่น คืออะไร

1.ลดความเสี่ยง เพิ่มความปลอดภัยImage result for ทำงานปั้นจั่น

การอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานกับปั้นจั่น เป็นการป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุได้เป็นอย่างดี เนื่องจากอุปกรณ์มีขนาดใหญ่ ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นจะต้องรู้จักและคุ้นเคยการใช้งานเป็นอย่างดี เพื่อช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุเบื้องต้นได้

2.เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถImage result for หนังสือ

ผู้เข้าอบรม จะได้เพิ่มระดับความรู้ความเข้าใจ และหลักในการตัดสินใจ เช่น การตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของปั้นจั่น การให้สัญญาณขณะปฏิบัติงาน การตรวจสอบอุปกรณ์การยก เช่น สลิง ตะขอ ว่ายังสามารถใช้งานได้หรือไม่ จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากอันตรายจากการทำงานสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา จึงจำเป็นต้องมีความรู้เพื่อความปลอดภัยไว้ก่อน และสามารถจัดการเมื่อมีเหตุร้ายเกิดขึ้น อันตรายเหล่านี้รวมถึงปั้นจั่นล้ม โครงสร้างยุบตัว และการสัมผัสกับวัตถุอื่น ๆ รวมทั้งสายไฟ

3.รับมือกับอุบัติเหตุได้Related image

บางครั้งพบว่า เมื่อเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานแล้วพบการเข้าถึงที่ยากลำบากในการรักษาหรือช่วยเหลือคนงานที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากปั้นจั่น อาจส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานบาดเจ็บ รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่และคนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงมีอันตรายอาจถึงชีวิต ซึ่งพบว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่ของการทำงานกับปั้นจั่นเกิดจากข้อผิดพลาดของมนุษย์ ดังนั้น การเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยและการวางแผนการทำงานที่สามารถควบคุมได้ ย่อมสามารถช่วยลดและป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ เมื่อผ่านการฝึกอบรมอย่างถูกต้อง

4.ต้องฝึกอบรมตามที่กฎหมายกำหนดImage result for อบรมทำงานกับปั้นจั่น

หากทำงานกับปั้นจั่นแล้วไม่ได้รับการอบรมหลักสูตรความปลอดภัยอย่างถูกต้องเหมาะสม ถือเป็นการฝ่าฝืนและผิดต่อกฎหมายกำหนด ซึ่งการปฏิบัติงานจริงนั้น ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ.2552 จะต้องรู้หลักปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น หมวดที่ 2 บททั่วไป ข้อ 49 ระบุว่า นายจ้างต้องจัดให้มีการทดสอบและการตรวจสอบการติดตั้งปั้นจั่น ตามรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือการใช้งานของผู้ผลิตโดยวิศวกรก่อนการใช้งาน และจัดทำรายงานการตรวจสอบและการทดสอบ ซึ่งมีลายมือชื่อวิศวกรรับรอง เก็บไว้ให้พนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบได้มีเครื่องดับเพลิงที่เหมาะสมเตรียมไว้ที่หอบังคับการปั้นจั่น หรือ หากใช้ปั้นจั่นใกล้สายไฟฟ้า ต้องมีระยะห่างระหว่างสายไฟฟ้ากับปั้นจั่นตามที่กำหนดไว้

>>หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานกับปั้นจั่นเหมาะกับใครที

5.มีความผิด หากไม่อบรม

Image result for ใส่กุญแจมือ

หากไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 และกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ.2552 ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับปั้นจั่นจะถือว่ามีความผิด โดยมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

จะเห็นได้ว่า การอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานกับปั้นจั่น เป็นการอบรม Safety training ที่คุ้มค่าต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างยิ่ง ทั้งยังไม่เป็นการผิดต่อกฎหมายอีกด้วย ซึ่งหากคุณเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการควบคุมปั้นจั่น ย่อมทำให้บริษัทเกิดความไว้วางใจที่จะมอบหมายหน้าที่ดังกล่าวให้ พร้อมค่าตอบแทนสูงที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถอย่างแน่นอน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.