การฝึกอบรมเซฟตี้หรือ safety training มีความจำเป็นต่อการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยและเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง เพื่อให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการอบรมหลักสูตรการขับขี่รถยก (Forklift) อย่างปลอดภัย มีผู้ที่ควรเข้ารับการฝึกอบรมจะมีใครบ้าง ไปติดตามได้เลย ดังนี้

>>หลักสูตรการขับขี่รถยกอย่างปลอดภัย คืออะไร

1.พนักงานที่ต้องขับรถยกในการทำงานผลการค้นหารูปภาพสำหรับ คน ขับ โฟ ค ลิ ฟ

พนักงานที่ขับรถยกหรือพนักงานทุกคนที่จะใช้รถยก และคนงานชั่วคราวที่ต้องใช้รถยกในการทำงาน ควรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการขับขี่รถยกอย่างปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งตามกฎทั่วไปนั้น พนักงานคลังสินค้าและผู้ใช้แรงงานคนอื่น ๆ จำเป็นต้องมีการฝึกอบรมเกี่ยวกับรถยก ซึ่งรวมถึงพนักงานทุกคนร่วมด้วย เพื่อให้เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้องนั่นเอง

2.นายจ้างหรือผู้รับเหมา รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

นายจ้างหรือผู้รับเหมา จำเป็นต้องเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนี้ เนื่องจากจะต้องรู้หลักการทำงานอย่างปลอดภัย การวางแผนการทำงานอย่างรัดกุม เหมาะสม นอกจากนี้ ตามกฎข้อบังคับนายจ้างจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอบรม เนื่องจากต้องรู้และเข้าใจในข้อปฏิบัติบางประการที่ต้องทำให้ถูกต้อง เช่น จัดให้มีโครงหลังคาที่มั่นคงแข็งแรง สามารถป้องกันอันตรายจากวัสดุตกหล่นได้ หรือจัดทำป้ายบอกพิกัดน้ำหนักการยกให้ตรงกับความสามารถในการยกสิ่งของได้โดยปลอดภัยติดไว้ที่ตัวรเพื่อให้ลูกจ้างเห็นได้ชัดเจน และนายจ้างจะต้องตรวจสอบรถยกให้มีสภาพใช้งานได้อย่างปลอดภัยก่อนการใช้งานทุกครั้ง รวมถึงการเก็บผลการตรวจสอบไว้ให้พนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบได้

>>ทำไมต้องอบรมหลักสูตรการขับขี่รถยกอย่างปลอดภัย

3.ผู้ที่ดูแลงานด้านความปลอดภัยหรือคณะกรรมการความปลอดภัยรูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ผู้ที่ควบคุมดูแลความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงาน จะต้องเข้ารับการอบรมเพื่อที่จะสามารถวางแผน ควบคุม รวมถึงการวางมาตรการป้องกันต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานรถยก และเป็นการวางกรอบการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพโดยใช้รถยกอย่างคุ้มค่า และวางแผนการบำรุงรถยกให้ใช้งานได้ในระยะยาว

4.ผู้จัดการคลังสินค้า ตลอดจนผู้รับ-ส่งสินค้ารูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ผู้จัดการคลังสินค้า มีความเกี่ยวข้องอย่างมากในการจัดเรียงสินค้า การรับ การส่ง และการเตรียมสินค้าเพื่อให้อยู่ในหมวดหมู่ มีความเป็นระเบียบ และง่ายต่อการใช้งาน โดยใช้รถยกในการจัดการ ซึ่งจะต้องเข้ารับการอบรมเพื่อที่จะสามารถเลือกรถยกให้ถูกประเภทมาใช้งาน และยังสามารถดำเนินงานได้อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ

5.ผู้ที่ต้องการฝึกสอนการขับรถยก

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ผู้ที่ต้องการเป็นผู้ฝึกสอนการขับรถยกประจำโรงงานหรือคลังสินค้า ต้องมีความรู้ความเข้าใจทั้งในภาคทฤษฎีและการปฏิบัติเมื่อต้องใช้รถยก ซึ่งจะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการใช้รถยกอย่างปลอดภัย เพื่อสามารถฝึกอบรมบุคคลที่บริษัทจัดเตรียมโปรแกรมความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน สำหรับพนักงานที่ต้องใช้รถยก และไม่ใช้รถยก เนื่องจากโปรแกรมเหล่านี้สามารถทำให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงการใช้รถยกในที่ทำงาน นอกจากนี้ ยังสามารถช่วยให้พนักงานสามารถหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานรถดังกล่าวได้

เห็นกันหรือยังว่านายจ้างและลูกจ้าง รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องล้วนต้องเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการขับขี่รถยกหรือรถโฟล์คลิฟท์ เพื่อทำให้ถูกต้องตามมาตรฐานซึ่งจะเป็นการเพิ่มพูนความรู้ และช่วยยกระดับคุณค่าให้ตนเองสามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ลดการเกิดอุบัติเหตุและความเสียหายในด้านอื่นๆ ที่อาจจะตามมาได้ด้วยนั่นเอง

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.