การอบรม safety training เป็นหลักสูตรการอบรมที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน เป็นสิ่งที่ควรกระทำอย่างยิ่งโดยเฉพาะผู้ที่ทำงานในที่อับอากาศ เพราะนอกจากจะทำให้ตัวเองปลอดภัยแล้ว คนรอบข้าง นายจ้าง ยังอุ่นใจที่งานจะได้ออกมามีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎข้อบังคับต่าง ๆ เพราะฉะนั้น เรามาลองดูกันว่า ทำไมจึงต้องอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ

>>หลักสูตรอบรมความปลอดภัยในกาทำงานในที่อับอากาศ คืออะไร

1.ลดอันตรายจากการปฏิบัติงาน

Image result for พนักงานอับอากาศ                                                                                                        

ที่อับอากาศเป็นสถานที่ปฏิบัติงานที่อันตราย เพราะนอกจากจะมีอากาศที่ผ่านเข้า-ออกอย่างจำกัดแล้ว ยังอาจมีแก๊สพิษต่าง ๆ ทั้งที่ทำให้หมดสติและติดไฟ หากผู้ที่ไม่มีความรู้เพียงพอ หรือไม่ได้รับการฝึกอบรมไปปฏิบัติงานในที่ดังกล่าว ย่อมมีโอกาสสูงทีเดียวที่จะได้รับอันตรายจากการทำงานตามมา โดยผู้ปฏิบัติงานจะมีความเสี่ยงกับอุบัติเหตุในพื้นที่อับอากาศที่ไม่ปกติ และเมื่อเกิดขึ้นอาจได้รับผลกระทบที่เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ ซึ่งอาจเกิดขึ้นโดยฉับพลันโดยไม่ทันได้ตั้งตัวกันเลยทีเดียว แต่หากเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรย่อมทำให้สามารถเรียนรู้อันตรายที่อาจเกิดขึ้นว่ามีอะไรบ้าง เพื่อสามารถวางแผนรับมือได้อย่างทันการณ์ในระหว่างปฏิบัติงานได้ด้วยนั่นเอง

2.วางแผนการทำงานที่เหมาะสมRelated image

แก๊สพิษหรือการขาดออกซิเจนในพื้นที่จำกัด อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้มากกว่าหนึ่งคน โดยปกติแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จำกัดเกิดขึ้น มักจะเกิดขึ้นเมื่อสถานที่นั้นๆ มีพื้นที่จำกัด ทำให้ยากต่อการเข้าออกหรือมีคนงานหรือคนอื่น ๆ กำลังเข้าสู่พื้นที่จำกัดในปริมาณหลายคน ทำให้อากาศหายใจมีน้อยและไม่เพียงพอต่อการหายใจนั่นเอง ดังนั้น การวางแผนเข้าไปปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศ จะต้องมีความรอบคอบ รัดกุม เพื่อสร้างความปลอดภัยในการทำงานได้อย่างเหมาะสม

>>ใครที่ต้องอบรมหลักสูตรความปลอดภัย สำหรับการทำงานในที่อับอากาศ

3.เพื่อการทำงานที่ปลอดภัย

Image result for พนักงานอับอากาศ

ผู้ที่ปฏิบัติงาน ผู้ช่วยเหลือ หรือนายจ้าง จำเป็นต้องได้รับการอบรมการทำงานในที่อับอากาศอย่างปลอดภัยเพื่อการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนเข้าใจ รวมทั้งการจัดอบรมด้านความปลอดภัยอยู่เสมอ

4.กฎหมายบังคับ

Related image

การทำงานในสถานที่อับอากาศจะต้องมีใบอนุญาตการทำงานภายในพื้นที่ดังกล่าว เนื่องจากผู้ที่ผ่านการอบรม จะทราบขั้นตอนการปฏิบัติที่ถูกต้อง นอกจากนี้ หากเกิดอุบัติเหตุ การช่วยเหลือผู้ที่ทำงานในที่อับอากาศ ต้องให้ผู้ที่ได้รับการอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศเท่านั้นเป็นผู้ช่วยเหลือ พร้อมด้วยอุปกรณ์ช่วยเหลือและการช่วยชีวิตที่เหมาะสมกับลักษณะงาน

5.มีความผิด หากไม่ผ่านการฝึกอบรมImage result for กุญแจมือ

ตามกฎกระทรวงได้กำหนดมาตรฐานด้านการบริหารและการจดการ เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมของการทำงานในที่อับอากาศ พ.ศ. 2547 โดยนายจ้างและลูกจ้างที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการทำงานในที่อับอากาศ จะต้องมีความรู้และผ่านการอบรมในเรื่องนี้ และหากฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตาม จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

และนี่ก็คือ เหตุผลที่ว่าทำไมต้องเข้าอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานที่อับอากาศ เพราะเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการทำงานตามหลักปลอดภัยไว้ก่อน หรือ Safety first โดยเป็นวิธีการที่ควรกระทำเป็นอย่างยิ่ง การอบรมเซฟตี้ในเรื่องที่เกี่ยวกับการทำงานในที่อับอากาศ ยังเป็นการช่วยชีวิตและทำงานในสถานที่อันตรายได้อย่างเป็นระบบ จึงไม่ควรพลาดการฝึกอบรมในด้านนี้อย่างเด็ดขาด เพราะจะได้ทำงานอย่างถูกต้องปลอดภัยภายใต้กฎหมายที่บังคับให้ต้องปฏิบัติตามด้วยนั่นเอง

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.