การทำงานกับไฟฟ้ามีความอันตรายอย่างยิ่ง เนื่องจากเราไม่สามารถมองเห็นกระแสไฟฟ้าได้ด้วยตาเปล่า แต่สามารถวัดค่าได้ การทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัย ถือเป็นหัวใจสำคัญในการทำงานในด้านนี้ ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องจึงควรมีความรู้ในเรื่องดังกล่าว ลองมาพิจารณากันว่า ทำไมจึงควรอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้าImage result for ไฟช็อต

>>หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้าคืออะไร

 

 1. มีอันตรายถึงขั้นสียชีวิตในการทำงานกับไฟฟ้าImage result for ไฟช็อต

การทำงานกับไฟฟ้า อาจเกิดอันตรายถึงชีวิต ทั้งจากผู้ปฏิบัติงานที่ประมาทหรือมีระบบการป้องกันที่ไม่ดีพอ เช่น การเกิดกระแสไฟฟ้าที่ใช้ร่างกายเป็นทางผ่านลงดิน หรือที่เรีกกันโดยทั่วไปว่า ไฟดูด หรือการที่ร่างกายเป็นส่วนหนึ่งของวงจรไฟฟ้า หรือเกิดจากความร้อนและแสงสว่างที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจร ซึ่งผลที่เกิดขึ้นต่อร่างกายนั้น มีดังนี้

 • กล้ามเนื้อกระตุกหรือหดตัว
 • ระบบประสาทเกิดการชะงัก
 • หัวใจหยุดทำงานทันที
 • หัวใจเต้นกระตุกหรือเต้นถี่รัว
 • เซลล์ภายในร่างกายเสียหรือตาย
 • เนื้อเยื่อและเซลล์ต่าง ๆ ของร่างกายถูกทำลาย
 • ดวงตาอักเสบ

 

 1. เพื่อการทำงานอย่างปลอดภัยและลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานImage result for ช่างไฟฟ้า

การทำงานที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ต้องมีการเตรียมพร้อมและวางแผนป้องกันอย่างถูกวิธี หลักสูตรการอบรมจะให้ความรู้เกี่ยวกับข้อปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อผู้ปฏิบัติงาน และลดความเสี่ยงทั้งหมดที่จะเกิดขึ้น ตลอดจนมีการเตรียมพร้อมหากเกิดอุบัติเหตุขณะปฏิบัติหน้าที่ นอกจากนี้ ยังมีความรู้ที่สามารถทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและช่วยชีวิตเพื่อร่วมงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้อีกด้วย

>>ใครที่ต้องอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า

 1. มีความผิดถ้าไม่อบรม

Image result for กุญแจมือ

สำหรับนายจ้างที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2558 มีโทษทางอาญาคือ จำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

 1. กฎหมายบงคับ

Image result for กฎหมาย

ตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ  และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2558 ที่นายจ้าง ลูกจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้อง ต้องจัดให้มีการตรวจสอบและจัดให้มีการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและบริภณฑ์ไฟฟ้าเพื่อใช้งานได้อย่างปลอดภัย หากพบว่าชำรุด หรือมีกระแสไฟฟ้ารั่ว หรืออาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ใช้งาน ให้ซ่อมแซมหรือดำเนินการให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัยโดยทันที

 

การอบรมอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า มีประโยชน์สำหรับผู้ปฏิบัติงานอย่างยิ่ง โดยช่วยป้องกันและเพิ่มความปลอดภัย ผู้ที่กำลังมองหาหลักสูตรอบรมดี ๆ แบบนี้ ไม่ต้องคิดมาก หากต้องการความปลอดภัยสูง การวางแผนที่ดี มีการปฏิบัติตามมาตรฐาน งานไม่สะดุด ลองมาอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า จะทำให้ได้รับความรู้ในเรื่องดังกล่าวอย่างเต็มเปี่ยม และใช้ได้จริงในการปฏิบัติงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.