Related image

จุดประสงค์หลักในการจัดตั้งหลักสูตรพัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมยุคใหม่นั้นก็คือ การพัฒนาให้บุคลากรต่างๆผู้จำเป็นต้องจัดตั้งการอบรมพนักงานในองค์กร รวมไปถึงผู้ที่ต้องการเสริมประสบการณ์ด้านการใช้เทคนิคต่างๆในการพัฒนาความความรู้ของผู้คนในองค์กรนั้นๆ  ทำให้ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมถือเป็นหัวใจหลักสำคัญขององค์กรทั้งที่มีขนาดเล็กหรือใหญ่ เพื่อเป็นผู้ถ่ายทอดและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้บุคลากรในองค์กรสามารถทำงานไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างมีศักยภาพและตรงตามนโยบายหรือเป้าหมายขององค์กรImage result for Training

>>หลักสูตรพัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมยุคใหม่ คืออะไร                  

บุคคลที่ควรเข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมยุคใหม่                                    

  •   หัวหน้าแผนกทรัพยากรมนุษย์

ตำแหน่งหัวหน้าทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรต่างๆนั้น ถือเป็นตำแหน่งสำคัญในการพัฒนาและบริหารทรัพยากรบุคคล เนื่องด้วยประสบการณ์และวัยวุฒิที่มากกว่า ทำให้จำเป็นต้องได้รับความน่าเชื่อถือ รวมไปถึงความรู้ความเข้าใจในการทำงานที่ถูกต้องและเหมาะสม จึงจัดเป็นบุคคลมที่เหมาะสำหรับหลักสูตรนี้ เพื่อต่อยอดและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ร่วมงาน รวมไปถึงบุคลากรต่างๆภายในองค์กรได้

  • ผู้จัดการด้านทรัพยากรบุคคล

ผู้จัดการด้านทรัพยากรบุคคล จำต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารงานและทรัพยากรบุคคล ซึ่งจะสามารถช่วยทำให้งานดำเนินต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้จะต้องเผชิญหน้ากับปัญหาที่ยากจะแก้ไข ก็จะสามารถใช้ทักษะในการฝึกอบรมนี้ช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นได้

>>ทำไมต้องอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมยุคใหม่

  • เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมือใหม่

แม้จะยังไม่เคยผ่านประสบการณ์ในการเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมาก่อน แต่หลักสูตรนี้ก็จะช่วยทำให้คุณก้าวข้ามความเป็นมือใหม่ไปได้ ด้วยการเสริมสร้างความมั่นใจและความรู้ให้มากยิ่งขึ้น ทำให้เกิดทักษะใหม่ที่จะช่วยพัฒนาทั้งตัวผู้เข้าอบรมเอง รวมไปถึงบุคลากรต่างๆที่จะได้รับการถ่ายทอดความรู้จากคุณในภายหลัง

  • ผู้ที่มีความต้องการอยากเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

หลักสูตรนี้ยังเปิดกว้างให้กับผู้ที่มีความต้องการอยากเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ซึ่งอาจจะมีการศึกษาหาความรู้มาบ้างแล้ว แต่ยังไม่ทราบวิธีการในการเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมที่ดีและสมบูรณ์ ก็สามารถเข้ารับการอบรมในหลักสูตรนี้ได้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ใหม่ๆในด้านต่างๆทั้งที่อาจจะเคยศึกษามาแล้วหรือยังไม่เคยเรียนรู้มาก่อน

  • ผู้สนใจทั่วไป

ผู้ที่สนใจทั่วไป อยากเพิ่มเติมความรู้ในส่วนของการเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม แต่อาจจะยังไม่มั่นใจว่าจะเป็นทิศทางที่ตนเองชื่นชอบหรือไม่ ก็สามารถเข้าร่วมหลักสูตรนี้ได้เพื่อศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม

หลักสูตรพัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมยุคใหม่ เป็นหลักสูตรที่จะช่วยเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจในการบริหารจัดการกับทรัพยากรบุคคลต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางและนโยบายขององค์กร เป็นตัวผลักดันในจุดเริ่มต้นที่สามารถส่งผลให้ธุรกิจนั้นๆกลายเป็นเจ้าของความสำเร็จได้ ซึ่งไม่ว่าคุณจะมีความรู้ความสามารถในการเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมาก่อนหรือไม่ หลักสูตรนี้ก็จะช่วยทำให้คุณเข้าใจในการเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพได้อย่างแน่นอน

 

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.