การบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้แผนการต่างๆขององค์กรสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่วางไว้ การได้บุคลากรที่ดี มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสำหรับตำแหน่งงานในส่วนต่างๆ มาร่วมงานในองค์กร ถือเป็นกุญแจสำคัญในการที่จะช่วยผลักดันให้องค์กรก้าวไปสู่เส้นชัยในด้านธุรกิจ ฉะนั้น การให้ความสำคัญในการบริหารบุคคลเพื่อเข้ามาร่วมองค์กร จึงถือเป็นสิ่งที่หัวหน้าสายงานในส่วนต่างๆ ต้องให้ความสำคัญเป็นลำดับต้นๆ

Image result for คนทำงาน

>>หลักสูตรเทคนิคการบริหารงานบุคคลที่หัวหน้าต้องรู้ คืออะไร

บุคคลที่ควรเข้ารับการอบรมหลักสูตรเทคนิคการบริหารงานบุคคลที่หัวหน้าต้องรู้          

บุคคลที่ควรเข้ารับการอบรมหลักสูตรเทคนิคการบริหารงานบุคคลที่หัวหน้าต้องรู้ ควรเป็นบุคคลที่มีลูกน้องหรือพนักงานในความดูแล และเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ในสายงานในระยะเวลาที่ยาวนานกว่า เพื่อให้สามารถมองภาพรวมขององค์กรไปอย่างชัดเจน นำไปสู่การคัดเลือกบุคคลที่มีประสิทธิภาพเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในองค์กร เพื่อให้บุคคลที่ตอบโจทย์กับการทำงานในส่วนต่างๆมากที่สุด โดยสามารถแบ่งเป็นประเภทบุคคลที่ควรเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรนี้ได้ดังต่อไปนี้

Image result for หัวหน้างาน

  • ผู้จัดการในองค์กร
    1. ตำแหน่งผู้จัดการ ถือเป็นตำแหน่งที่ควรเข้ารับการอบรมหลักสูตรนี้ เพื่อเรียนรู้เทคนิคในการบริหารจัดการบุคลากรภายใต้อาณัติการดูแล ซึ่งจะทำให้สามารถแผนการต่างๆที่วางเอาไว้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เนื่องด้วยการคัดเลือกผู้เข้าร่วมงานที่มีคุณภาพ มีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ สามารถเรียนรู้งานได้ไว และเป็นผู้ที่มีทัศนคติดีต่อองค์กร

>>ทำไมต้องอบรมหลักสูตร เทคนิคการบริหารงานบุคคลที่หัวหน้าสายงานต้องรู้

Image result for การทำงาน

  • หัวหน้าสายงานต่างๆ
    1. หัวหน้าสายงานต่างๆ เป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับลูกน้องหรือพนักงานที่อยู่ในความดูแล เป็นผู้ที่จะสามารถชี้นำลูกน้องให้มีความพัฒนาได้ หากมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารบุคคลที่ถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรนี้ จะทำให้หัวหน้าสายงานทุกแขนง ไม่ว่าจะในองค์กรเล็กหรือใหญ่ สามารถสรรหาพนักงานหรือบุคลากรเข้ามาร่วมงานที่มีคุณภาพตามความต้องการได้มากขึ้น

Related image

  • เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือ HR เป็นผู้ที่ทำหน้าที่ในการหาพนักงานใหม่ๆเข้ามาสู่องค์กรอยู่เสมอ ฉะนั้นจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จะต้องมีเทคนิคในการสรรหา คัดเลือก พนักงานที่มีคุณภาพเข้ามาร่วมงานในองค์กร ซึ่งจะเป็นผู้ที่สามารถทำงานตามคุณสมบัติต่างๆที่กำหนดไว้ได้ อาทิเช่น มีความสามารถตรงตามวัตถุประสงค์, มีใจรักในงานที่ทำ, มีความต้องการในการพัฒนาตัวอยู่เสมอ เป็นต้น

ความสำคัญของหลักสูตร เทคนิคบริหารบุคคลที่หัวหน้าสายงานต้องรู้ เป็นโจทย์พื้นฐานที่หัวหน้าสายงาน, ผู้จัดการ, เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลในส่วนต่างๆ จำเป็นต้องเรียนรู้ และนำมาปรับใช้ให้การคัดเลือกพนักงานเข้าร่วมในองค์กร มีประสิทธิภาพที่ดีมากยิ่งขึ้น เพื่อให้มีทรัพยากรบุคคลที่พร้อมจะทำงาน เพื่อตอบสนองความต้องการและเป้าหมายของบริษัทหรือองค์กรอย่างแท้จริง

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.