ในธุรกิจและองค์กรที่ต้องใช้มันสมองและแรงงานจากบุคลากรส่วนต่างๆ สิ่งหนึ่งที่ผู้ประกอบการต้องใส่ใจเป็นลำดับต้นๆก็คือ วิธีการคัดเลือกและสรรหาผู้ที่จะเข้ามาร่วมงานด้วย โดยที่จะต้องกำหนดคุณสมบัติต่างๆเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานนั้นๆ มีความสามารถตรงตามความต้องการมากที่สุด เพื่อให้สามารถร่วมกันพัฒนางานให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในส่วนนี้ทำให้การคัดเลือก สรรหา และสัมภาษณ์บุคคลที่เข้ามาร่วมงานในองค์กรด้วยนั้น กลายเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการสร้างรากฐานของมันสมองและแรงงานที่มั่นคง เพื่อให้องค์กรสามารถอยู่ท่ามกลางการแข่งขันทางธุรกิจที่สูงขึ้นในทุกวันนี้ได้

Image result for การสรรหาและสัมภาษณ์บุคลากร

>>หลักสูตร เทคนิคการสรรหาและสัมภาษณ์บุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ คืออะไร?

บุคคลที่ควรเข้ารับการอบรมหลักสูตร เทคนิคการสรรหาและสัมภาษณ์บุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ

ดังนั้นไม่ว่าองค์กรของคุณจะมีขนาดเล็ก หรือใหญ่ การคัดเลือก สรรหาและสัมภาษณ์บุคลากรเพื่อเข้ามาร่วมงานก็ถือเป็นหัวใจหลักสำคัญในการประกอบการธุรกิจ ที่ควรจะต้องมาพร้อมเทคนิคและวิธีการที่เหมาะสมในการเฟ้นหา เพื่อให้ได้คนที่เหมาะสมจริงๆในการทำงาน โดยบุคคลที่ควรจะเข้ารับการอบรมเพื่อให้มีทักษะในการคัดเลือก สรรหาหรือสัมภาษณ์บุคลากรที่มีประสิทธิภาพนั้น มีดังต่อไปนี้

Image result for ผู้บริหาร

 • ผู้บริหาร
  1. ผู้บริหารที่ดีควรจะมีวิสัยทัศน์ในการคัดเลือกคนที่เหมาะสมเข้ามาร่วมงานในองค์กร การเข้าร่วมหลักสูตรนี้จะทำให้ผู้บริหารมองเห็นถึงศักยภาพในการสัมภาษณ์ผู้เข้ามาร่วมงานได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

Related image

 • ผู้จัดการฝ่ายต่างๆ
  1. ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายถือเป็นผู้คัดเลือกคนสำคัญขององค์กร ในการดึงบุคลากรที่มีความสามารถเข้ามาร่วมงานในตำแหน่งต่างๆ ซึ่งหากได้บุคลากรที่มีศักยภาพก็จะส่งผลดีต่อทั้งตัวผู้จัดการฝ่าย ที่จะได้บุคคลที่มีความสามารถตรงตามความต้องการ อันจะทำให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิตงานที่มีคุณภาพออกมาให้กับองค์กรได้

>>ทำไมต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตร เทคนิคการสรรหาและสัมภาษณ์บุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ

 • ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  1. ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล คือผู้ที่คอยทำหน้าที่สัมภาษณ์ผู้สมัครงานในตำแหน่งต่างๆให้กับองค์กร ซึ่งจำเป็นต้องมีเทคนิคในการคัดเลือก สรรหาและสัมภาษณ์เพื่อให้ได้พนักงานที่มีคุณสมบัติครบถ้วนมากที่สุด ซึ่งหลักสูตรนี้จะช่วยแนะแนวทางในการคัดเลือกและสัมภาษณ์ให้กับคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากจะประหยัดเวลาในการสัมภาษณ์มากกว่าเดิมแล้ว ก็ยังจะช่วยให้ได้พนักงานใหม่ที่คุณภาพภายในระยะเวลาที่เร็วขึ้นด้วย                                                                                                           
 • หัวหน้างานทุกระดับ
 1. หัวหน้างาน ไม่ว่าจะระดับไหน ก็คงมีความประสงค์ในการที่อยากจะได้พนักงานคุณภาพเข้ามาร่วมทีม ร่วมแผนกด้วย เพราะฉะนั้นการเรียนรู้ เพิ่มเติมประสบการณ์ในการคัดเลือก สัมภาษณ์พนักงานด้วยการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรนี้ก็จะทำให้หัวหน้างานทุกระดับ ทุกฝ่ายได้พนักงานที่ตรงตามความต้องการและตอบโจทย์การทำงานขององค์กรได้ง่ายยิ่งขึ้น
 2. หากคุณมีความสนใจในการเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรนี้ เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และทักษะความสามารถในการคัดเลือก สรรหา และสัมภาษณ์พนักงานหรือบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ ก็สามารถเปิดโอกาสให้กับตนเองได้เพื่อดึงเอาศักยภาพในการเป็นผู้คัดเลือกที่มีคุณภาพและได้พนักงานที่มีคุณภาพ เพียงเท่านี้องค์กรของคุณก็จะสามารถไปถึงยังเป้าหมายที่วางเอาไว้ได้ลุล่วงสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถยืนหยัดอยู่ท่ามกลางการแข่งขันขององค์กรต่างๆรอบตัวที่สูงมากขึ้นได้อย่างมืออาชีพ

 

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.